top of page

NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN

PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN ĐẦU TẠO NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

 

Tại InterKids, trẻ được giáo dục mọi mặt của sự phát triển trong giai đoạn đầu của thời thơ ấu để trở thành những người có suy nghĩ và nhận xét tích cực, tự tin, sáng tạo, biết cách cư xử. Trẻ không chỉ nhận được những kiến thức cần thiết để bước vào các trường tiểu học một cách tự tin và dễ dàng, mà còn tiếp tục phát triển CÁC KỸ NĂNG SỐNG sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của trẻ.

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

 

Trẻ không chỉ phát triển về thể chất mà còn phát triển cả về tinh thần trong những năm đầu đời. Trẻ ở độ tuổi này tiếp tục cải thiện các kỹ năng của mình khi quan sát và tiếp xúc với thế giới xung quanh. Trẻ còn có những biến đổi lớn về cách xử lý, lưu trữ và sử dụng thông tin.

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI

Đây là những kỹ năng xây dựng các mối quan hệ lành mạnh, bày tỏ nhu cầu, nguyện vọng, ý kiến các nhân nhằm phát triển toàn diện bản sắc riêng của trẻ. Những kỹ năng trên giúp trẻ thích nghi ở môi trường mới, tạo điều kiện phát triển các mối quan hệ mang tính tương tác với bạn bè và người lớn, hỗ trợ khả năng tham gia các hoạt động học tập của trẻ.

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

 

Phát triển ngôn ngữ là một trong những thách thức quan trọng nhất trong những năm đầu đời của trẻ. Các kỹ năng ngôn ngữ cụ thể trong giai đoạn này sẽ dự báo sự thành công sau này trong việc học đọc và viết. Hơn nữa, những trẻ có kỹ năng giao tiếp tốt sẽ có khả năng thể hiện năng lực xã hội cao hơn. Các chương trình Song ngữ của chúng tôi giúp tăng cường các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh theo một phương pháp hiệu quả nhưng tự nhiên.

bottom of page