top of page

ĐỘI NGŨ

Mỗi lớp học sẽ do một giáo viên nước ngoài chuyển vùng, một giáo viên Việt Nam và từ một đến hai cô trợ giảng phụ trách. Các giáo viên sẽ cùng với các em tham gia tất cả hoạt động trong lớp, kể cả giờ ăn, giờ vệ sinh răng miệng và hoạt động vui chơi xã hội. Đội ngũ bếp của trường sẽ chuẩn bị những bữa ăn cân bằng dinh đưỡng cho trẻ và trẻ phải tự mình ăn phần của mình. đây chính là thời điểm quan trọng để trẻ có thể tự học được những kỹ năng từ việc nhìn và bắt chước bạn cùng lớp. 
103.jpg
bottom of page