top of page

MÔI TRƯỜNG NUÔI DƯỠNG VÀ SÁNG TẠO

trường mầm non quốc tế

Trẻ em cần được nuôi dưỡng và hướng dẫn thông qua các hoạt động khám phá nhằm phát triển trí tưởng tượng, hình thành những thói quen và hành vi phù hợp với lứa tuổi của trẻ.

 

Việc trẻ học được ĐIỀU GÌ không quan trọng bằng việc xem xét CÁCH THỨC trẻ được hướng dẫn như thế nào trong quá trình phát triển. Chúng tôi đã đúc kết những điểm nổi bật từ các phương pháp giáo dục của Montessori, Steiner và Reggio Emilia để tổng hợp thành chương trình dạy học “Lấy trẻ em làm trung tâm và Dựa trên hoạt động vui chơi”. Chương trình này đã được chứng minh và thực hiện thành công trên thế giới. Trẻ em InterKids sẽ học được cách làm việc độc lập, suy nghĩ sáng tạo, tự tin với các kỹ năng, biết tôn trọng bản thân và những người xung quanh trẻ. Các chương trình song ngữ và hoạt động đa văn hóa của InterKids đều dựa trên các giá trị cốt lõi này.

 

Vui chơi giúp trẻ vận dụng tính sáng tạo đồng thời tăng cường trí tưởng tượng và phát triển trí não lành mạnh cho trẻ. Khi vui chơi, trẻ học cách khám phá, đàm phán, giải quyết vấn đề, hòa đồng với các bạn và trải nghiệm các thử thách. Đồng thời qua các hoạt động vui chơi, trẻ phát triển các kỹ năng vận động tinh và thô, hình thành khái niệm dựa trên nhận thức, kỹ năng ngôn ngữ và xã hội của trẻ.

bottom of page